Infofiche vrijwilligers

Algemene gegevens
Hierop zullen we je onkosten en vergoedingen storten.
Vervoer
Eetgewoontes
Indien je medische problemen hebt waarvan JCW op de hoogte dient te zijn kan je ze hier meedelen.
Attesten
Gebruik van gegevens en foto's
Wil je ons graag nog iets anders meedelen?
Ik heb dit document naar waarheid ingevuld, ik geef toestemming aan JCW voor het gebruik ervan volgens de privacyverklaring van JCW, en ik onderteken bij deze de JCW-gedragscode voor vrijwilligers.