Gedragscode en wederzijdse verwachtingen

JCW – begeleiders: gedragscode & wederzijdse verwachtingen

Verklaring door begeleiders van JCW -activiteiten

Als JCW-vrijwilliger ga ik akkoord met onderstaande bepalingen en kom ik deze na als begeleider van JCW-activiteiten. Ik beloof ook het begeleidersteam te ondersteunen en laat mijn mede-begeleiders toe om mij ondersteuning te bieden.

Respectvol naar deelnemers zal ik…

 • Een rolmodel zijn
 • respect opbrengen voor alle deelnemers, rekening houdend met hun individuele persoonlijkheden
 • ben ik mijn deelnemers’ aanspreekpunt (ik herken conflictsituaties, deelnemers kunnen bij mij terecht met probleemsituaties, ik laat creëer een veilige en comfortabele omgeving voor deelnemers, ...)
 • erop toezien dat deelnemers de gemaakte afspraken goed kennen en dat ze deze respecteren
 • deelnemers ondersteunen en motiveren doorheen de hele activiteit
 • toezien op de groepsdynamica en draag ik er zorg voor dat alle deelnemers zich betrokken voelen bij de activiteit
 • erop toezien dat deelnemers voldoende inspraak en participatie krijgen in beslissingsprocessen (uiteraard op maat van de leeftijd van de deelnemers)
 • ervoor zorgen dat het welbevinden van de deelnemers voorrang krijgt op het mijne. Ik gedraag me als begeleider en niet als deelnemer)
 • alle deelnemers gelijk behandelen

Wat de veiligheid en integriteit van de deelnemers betreft, zal ik…

 • verantwoordelijkheid opnemen voor mijn deelnemers
 • alle persoonlijke informatie van deelnemers en medebegeleiders met de nodige voorzichtigheid en tact behandelen
 • me verantwoordelijk gedragen in mijn machtspositie  
 • de regels en afspraken van de activiteit met het ganse begeleidersteam bespreken en nakomen 

Wat de JCW-activiteit en JCW als organisatie betreft, zal ik…

 • de waarden, principes en doelstellingen respecteren en bijdragen aan een positieve sfeer
 • een goede teamspeler zijn: ik communiceer met andere begeleiders, werk met hen samen, deel met hen mijn ideeën en bezorgdheden
 • me tactvol gedragen bij culturele verschillen, met respect voor de diversiteit bij deelnemers en medebegeleiders 
 • me neutraal opstellen voor wat politiek en religie betreft, mijn eigen persoonlijke overtuigingen beïnvloeden de deelnemers niet

 


                                          

Begeleider dagactiviteit/lokale werking, vaardigheden en verwachtingen:

 1. Een groep begeleiden:
  Een groep aansturen en richting geven, aangepast aan de leefwereld en de dynamiek van de groep en de kenmerken van de individuele leden van de groep.
 • Bewaken van de groepsdynamica en de sfeer
 • in samenspraak met de hoofdbegeleiders en andere begeleiders taken opnemen

 1. Meehelpen aan de methodiek van open aanpak
  Meehelpen aan de inhoudelijke uitwerking van de methodiek van open aanpak, in samenspraak met andere begeleiders en de hoofdbegeleider

 1. Logistieke organisatie
  Kan praktische zaken van de activiteit uitvoeren en opvolgen, in rechtstreeks overleg met de hoofdbegeleider of het secretariaat. Neemt zelf initiatieven om goed verloop van zaken te garanderen.

 1. Optreden als aanspreekpunt
  Voor deelnemers en medebegeleiders, neemt bij moeilijkheden contact op met de hoofdbegeleider

   
 2. Uitwerken van een programma van activiteiten
  Kan samen met andere begeleiders een volledig programma van activiteiten uitwerken.

   
 3. Kent het crisisplan van JCW en kan dit uitvoeren
  Weet wat te doen op het moment van een crisissituatie. Kan het crisisplan van JCW toepassen.

   
 4. Pro-actieve houding aannemen
  Heeft een positieve begeleidershouding tegenover de deelnemers en andere JCW-actoren. Brengt spontaan het imago van JCW positief naar buiten. Neemt contact op met medebegeleiders en de hoofdbegeleider in voorbereiding en uitvoering.

   
 5. Deelnemers en medebegeleiders enthousiasmeren
  Ervoor zorgen dat deelnemers en medebegeleiders zin krijgen om een activiteit te doen door er zelf enthousiast over te zijn. Dit lukt ook in moeilijke omstandigheden.

   
 6. Heeft voldoende kennis van en/of interesse voor cultuur en wetenschap
  Beschikt over voldoende interesse m.b.t. het thema, het onderwerp van de activiteit. Kan inspelen op de vragen van de deelnemers.

Het JCW-secretariaat (personeelsteam) biedt jou ondersteuning tijdens de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteit. Neem op tijd contact met hen op -voor allerhande vragen, of als je twijfelt over een te nemen beslissing- ze zullen je met plezier bijstaan. Je kan hen bereiken op het nummer 02 252 58 08 of via mail: (naam)@jcw.be 


Kampbegeleider, vaardigheden en verwachtingen:

 1. Een groep begeleiden:
  Een groep aansturen en richting geven, aangepast aan de leefwereld en de dynamiek van de groep en de kenmerken van de individuele leden van de groep.
 • Bewaken van de groepsdynamica en de sfeer
 • in samenspraak met de hoofdbegeleiders en andere begeleiders taken opnemen

 1. Meehelpen aan de methodiek van open aanpak
  Meehelpen aan de inhoudelijke uitwerking van de methodiek van open aanpak, in samenspraak met andere begeleiders en de hoofdbegeleider

 1. Logistieke organisatie
  Kan praktische zaken van de activiteit uitvoeren en opvolgen, in rechtstreeks overleg met de hoofdbegeleider of het secretariaat. Neemt zelf initiatieven om goed verloop van zaken te garanderen.

 1. Optreden als aanspreekpunt
  Voor deelnemers en medebegeleiders, neemt bij moeilijkheden contact op met de hoofdbegeleider

   
 2. Uitwerken van een programma van activiteiten
  Kan samen met andere begeleiders een volledig programma van activiteiten uitwerken.

   
 3. Kent het crisisplan van JCW en kan dit uitvoeren
  Weet wat te doen op het moment van een crisissituatie. Kan het crisisplan van JCW toepassen.

   
 4. Pro-actieve houding aannemen
  Heeft een positieve begeleidershouding tegenover de deelnemers en andere JCW-actoren. Brengt spontaan het imago van JCW positief naar buiten. Neemt contact op met medebegeleiders en de hoofdbegeleider in voorbereiding en uitvoering.

   
 5. Deelnemers en medebegeleiders enthousiasmeren
  Ervoor zorgen dat deelnemers en medebegeleiders zin krijgen om een activiteit te doen door er zelf enthousiast over te zijn. Dit lukt ook in moeilijke omstandigheden.

   
 6. Heeft voldoende kennis van en/of interesse voor cultuur en wetenschap
  Beschikt over voldoende interesse m.b.t. het kampthema, het onderwerp van de activiteit. Kan inspelen op de vragen van de deelnemers.

Het JCW-secretariaat (personeelsteam) biedt jou ondersteuning tijdens de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteit. Neem op tijd contact met hen op -voor allerhande vragen, of als je twijfelt over een te nemen beslissing- ze zullen je met plezier bijstaan. Je kan hen bereiken op het nummer 02 252 58 08 of via mail: (naam)@jcw.be 


Hoofdkampbegeleider, vaardigheden en verwachtingen

 1. Een groep en de begeleiders begeleiden:
  Een groep en de begeleiders aansturen en richting geven, aangepast aan de leefwereld en de dynamiek van de groep en de kenmerken van de individuele leden van de groep.
 • Bewaken van de groepsdynamica en de sfeer
 • Delegeren van taken in samenspraak met andere begeleiders
   
 1. Waakt over de methodiek van open aanpak
  Waakt over de toepassing van de methodiek van open aanpak tijdens de JCW-activiteiten. Evalueert en reflecteert samen met de kampbegeleiders over de uitvoering van de methodiek. Meehelpen aan de inhoudelijke uitwerking van de methodiek van open aanpak

   
 2. Logistieke organisatie coördineren
  Kan praktische zaken van op kamp plannen, uitvoeren, delegeren en opvolgen, in rechtstreeks overleg met het secretariaat. Neemt zelf initiatieven om goed verloop van zaken te garanderen.

   
 3. Optreden als aanspreekpunt
  Fungeert als contactpersoon tussen JCW-actoren (secretariaat, ouders, conciërge kampplaats,…)

   
 4. Uitwerken van een programma van activiteiten
  Kan een volledig programma van activiteiten uitwerken. Bewaart het overzicht over al deze activiteiten.

   
 5. Kent het crisisplan van JCW en kan deze uitvoeren
  Weet wat te doen op het moment van een crisissituatie. Kan het crisisplan van JCW toepassen.

   
 6. Financiële administratie
  Beheert de administratie van de geldzaken op het kamp, houdt deze overzichtelijk en vult het kasboek consequent in.

   
 7. Pro-actieve houding aannemen
  Heeft een positieve begeleidershouding tegenover de deelnemers en andere JCW-actoren. Brengt spontaan het imago van JCW positief naar buiten. Neemt contact op met begeleiders in voorbereiding en uitvoering. Neemt contact op met het secretariaat in voorbereiding en uitvoering.

   
 8. Deelnemers en begeleiders enthousiasmeren
  Ervoor zorgen dat deelnemers en begeleiders zin krijgen om een activiteit te doen door er zelf enthousiast over te zijn. Dit lukt ook in moeilijke omstandigheden.

   
 9. Heeft voldoende kennis van cultuur en wetenschap
  Beschikt over voldoende interesse mbt het kampthema, het onderwerp van de activiteit. Kan inspelen op de vragen van de deelnemers.

Het JCW-secretariaat (personeelsteam) biedt jou ondersteuning tijdens de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteit. Neem op tijd contact met hen op -voor allerhande vragen, of als je twijfelt over een te nemen beslissing- ze zullen je met plezier bijstaan. Je kan hen bereiken op het nummer 02 252 58 08 of via mail: (naam)@jcw.be 


Hoofdkampbegeleider internationaal, vaardigheden en verwachtingen

 1. Een groep en de begeleiders begeleiden:
  Een groep en de begeleiders aansturen en richting geven, aangepast aan de leefwereld en de dynamiek van de groep en de kenmerken van de individuele leden van de groep.
  • Bewaken van de groepsdynamica en de sfeer
  • Delegeren van taken in samenspraak met andere begeleiders
    
 2. Waakt over de methodiek van open aanpak
  Waakt over de toepassing van de methodiek van open aanpak tijdens de JCW-activiteiten. Evalueert en reflecteert samen met de kampbegeleiders over de uitvoering van de methodiek. Meehelpen aan de inhoudelijke uitwerking van de methodiek van open aanpak

   
 3. Logistieke organisatie coördineren
  Kan praktische zaken van op kamp plannen, uitvoeren, delegeren en opvolgen, in rechtstreeks overleg met het secretariaat. Neemt zelf initiatieven om goed verloop van zaken te garanderen.

   
 4. Optreden als aanspreekpunt
  Fungeert als contactpersoon tussen JCW-actoren (secretariaat, ouders, conciërge kampplaats,…)

   
 5. Uitwerken van een programma van activiteiten
  Kan een volledig programma van activiteiten uitwerken. Bewaart het overzicht over al deze activiteiten.

   
 6. Kent het crisisplan van JCW en kan deze uitvoeren
  Weet wat te doen op het moment van een crisissituatie. Kan het crisisplan van JCW toepassen.

   
 7. Financiële administratie
  Beheert de administratie van de geldzaken op het kamp, houdt deze overzichtelijk en vult het kasboek consequent in.

   
 8. Pro-actieve houding aannemen
  Heeft een positieve begeleidershouding tegenover de deelnemers en andere JCW-actoren. Brengt spontaan het imago van JCW positief naar buiten. Neemt contact op met begeleiders in voorbereiding en uitvoering. Neemt contact op met het secretariaat in voorbereiding en uitvoering.

   
 9. Deelnemers en begeleiders enthousiasmeren
  Ervoor zorgen dat deelnemers en begeleiders zin krijgen om een activiteit te doen door er zelf enthousiast over te zijn. Dit lukt ook in moeilijke omstandigheden.

   
 10. Heeft voldoende kennis van cultuur en wetenschap
  Beschikt over voldoende interesse mbt het kampthema, het onderwerp van de activiteit. Kan inspelen op de vragen van de deelnemers.

 1. Voldoende vaardigheden om zelfstandig internationale reis te leiden
   
 2. Communicatieve vaardigheden om met buitenlandse partner(s) nauw contact te onderhouden
   
 3. Kan zich uitdrukken en verstaanbaar maken in de taal van het internationaal kamp

Het JCW-secretariaat (personeelsteam) biedt jou ondersteuning tijdens de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteit. Neem op tijd contact met hen op -voor allerhande vragen, of als je twijfelt over een te nemen beslissing- ze zullen je met plezier bijstaan. Je kan hen bereiken op het nummer 02 252 58 08 of via mail: (naam)@jcw.be 


Vertrouwensrelatie JCW-begeleider – deelnemer
 

Situatie: het kan gebeuren dat een kind melding maakt van een problematische situatie (bv thuis). Hoe ga je als JCW-begeleider hiermee om? Welke stappen onderneem je (niet).

Wetgeving: Een begeleider heeft geen officieel beroepsgeheim, maar er wordt wel van hem/haar verwacht dat hij/zij discreet omgaat met bepaalde zaken (discretieplicht).

Je bent als begeleider een vertrouwenspersoon voor het kind.

Procedure:

Als een deelnemer melding maakt van een problematische situatie die niet direct verband houdt met het kamp zelf, ben je een luisterend oor. (uiteraard ook als de situatie te maken heeft mét het kamp)

Twee zaken zijn belangrijk:

 1. Luister naar wat het kind te vertellen heeft. Probeer het kind zich “comfortabel” te laten voelen, het mag zijn verhaal bij jou kwijt. Hou rekening met: “need to know” & “nice to know”. Maak er geen verhoor van. Luister. Zoek ook niet direct naar oplossingen (wat die ga je wellicht toch niet vinden), maar laat het eerst vertellen.
   
 2. Neem contact op met de API van JCW.

DO’s:

 • Luister naar het verhaal van het kind en wees empathisch
 • Meldt het aan de hoofdbegeleider van het kamp ENKEL met medeweten en toestemming van het kind/jongere
 • De hoofdbegeleider contacteert het JCWsecretariaat voor verdere stappen
 • Hoofdzaak: tof kamp voor kind
 • Maak afweging tussen ‘need to know’ en ‘nice to know’
 • The kamp must go on (niet met alle begeleiders mee bezig zijn)
 • Wees een vertrouwenspersoon van het kind

DON’T

 • Ga het niet voor de hele groep smijten
 • Niet panikeren, een verhaal heeft altijd meerdere kanten
 • Geen impulsief contact gaan opnemen met derden (ouders, rechtbanken, politie…)
 • Zoek niet direct naar oplossingen, of maak geen beloftes die je niet waar kan maken

Elke situatie is uniek, er is geen waterdicht stappenplan, doe het steeds in nauw overleg met de hoofdbegeleider en de medewerkers van het secretariaat (Fien, Veerle, Sven, Ellen).