API van JCW

JCW heeft een API.

Wat is een API?

API is de afkorting voor Aanspreekpunt Integriteit.

Het kan gebeuren dat er zich tijdens een activiteit of andere bijeenkomst van JCW een onaangename of nare situatie heeft voorgedaan of dat je een ervaring hebt gehad waarbij iemand over jouw grenzen heen is gegaan. Dit wil zeggen dat je integriteit geschonden is. B.v. door pesten, agressie, beledigingen, ongewenste intimiteiten,...

Het is belangrijk dat je dan met je verhaal ergens terecht kan, ook als het niet over jou persoonlijk gaat. Misschien was je slechts getuige of heb je er enkel een vermoeden van.

Wat doet een API?

Een API luistert in de eerste plaats naar jouw verhaal. Daarna bekijken we samen waar en hoe we jou kunnen helpen. Het kan dan zijn dat we jou moeten doorverwijzen wanneer nodig maar dit zal altijd gebeuren in samenspraak.

Bovendien zal de API er ook voor zorgen dat er preventief gewerkt wordt binnen onze vereniging en zal zij mee adviezen formuleren met betrekking tot dit thema.

Wie kan er bij de API terecht?

Deelnemers, begeleiders, vrijwilligers en ouders van deelnemers,...

Onze API is Nina Antonissen, je kan haar van maandag tot vrijdag (uitgezonderd woensdag) bereiken via het secretariaat van JCW (02-252 58 08) of via mail: nina [at] jcw.be.