Open aanpak

JCW wil het potentieel van kinderen en jongeren versterken met haar methodiek “open aanpak”.

"Gedreven in onze aanpak..."

Methodiek open aanpak

Met dit pedagogische concept streeft JCW naar de opbouw van een samenhangend ervaringsaanbod waarin jongeren de kans krijgen om te werken aan de manier waarop ze deelnemen aan allerlei activiteiten en hierdoor groeien in sociale competentie. Naast de min of meer gepedagogiseerde ruimte van het gezin en de school is er nood aan een vrije ruimte waar de exploratiedrang van kinderen en jongeren tot zijn volle recht kan komen.

Het ervaringsaanbod van JCW bestaat uit uitdagende activiteiten waarbij verschillende leefdomeinen worden aangesproken (sociaal, lichamelijk, intellectueel, creatief en emotioneel, SLICE). Hierbij trek je eerst de aandacht, je wekt dan de interesse op, om vervolgens te doen verlangen naar “meer” en uiteindelijk aan te zetten tot actie.

JCW stimuleert deelnemers om een eigen inbreng te doen vanuit hun persoonlijke interesse, achtergrond en sociale omgeving. Ze krijgen de kans om te groeien in onderzoekscompetentie en meer vat te krijgen op de wereld rondom hen. Ze leren de kennis, het inzicht, de vaardigheden en de attitude van onderzoek toepassen in een betekenisvolle context. Ze worden aangespoord eigen vragen te stellen en vervolgens op zoek te gaan naar het antwoord. De activiteit mondt uit in een toonmoment dat een reflectie is van dit proces.

Essentieel bij het toepassen van open aanpak is het creëren van een sfeer van vertrouwen. Een veilige omgeving houdt in dat de vaardigheden van ieder individu gelijkwaardig aan bod komen en dat men empathisch en tolerant met elkaar omgaat.

Open aanpak heeft bijgevolg een emancipatorisch effect en biedt jonge mensen maximale ontwikkelings- en participatiekansen. Begeleiders zijn voornamelijk vrijwilligers, jongeren vanaf 16 jaar, die vaak zelf nog studeren en een groeiproces doormaken. Zij hoeven geen expert te zijn, maar hebben wel aanleg om kinderen en jongeren te enthousiasmeren, hen te laten groeien op verschillende ontwikkelingsdomeinen (SLICE). Deze begeleiders worden hierbij ondersteunt door de vereniging.