Maatschappelijk engagement

JCW is een pluralistische vereniging en nodigt iedereen uit om deel te nemen aan haar initiatieven ongeacht  geslacht, sociale klasse, etnisch-culturele aspecten, seksuele geaardheid, fysieke en/of psychische beperkingen, politieke overtuiging, ideologie, religie en intelligentie,...

Voor iedereen... JCW

Voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie blijven extra inspanningen nodig. Concreet wil dit zeggen dat de vereniging binnen haar mogelijkheden zoveel mogelijk deelnemers wil verwelkomen op haar activiteiten. Speciaal hiervoor werden initiatieven opgezet om zichtbare en onzichtbare drempels weg te werken.

  • In kader van de actie "Iedereen verdient vakantie" worden jaarlijks minstens 8 plaatsen op onze kampen en activiteiten voorbehouden. Kinderen en jongeren kunnen via Steunpunt Vakantieparticipatie aan een verminderde prijs deelnemen.
  • JCW organiseert jaarlijks verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren in hun eigen veilige en vertrouwde omgeving in Antwerpen, regio Vilvoorde en Brussel. Reeds vanaf de opstart van deze initiatieven wordt er bijzondere aandacht besteed aan het wegwerken van drempels, onder andere door doelbewust op zoek te gaan naar relevante samenwerkingen. Steunpunt organisaties helpen ons bij het openstellen van het activiteitenaanbod. Afgelopen jaren is JCW er zo in geslaagd om een diverse groep aan kinderen en jongeren te betrekken bij haar werking en haar netwerk van partners uit te breiden.
  • JCW biedt ook workshops op maat aan voor groepen kinderen en jongeren die de weg naar haar aanbod niet of moeilijker vinden. Een workshop uit het vast aanbod wordt dan toegankelijk gemaakt voor zowel kinderen en jongeren met verschillende capaciteiten/achtergrond.

Ook voor vrijwilligers tracht JCW zoveel mogelijk drempels weg te werken. Elke geïnteresseerde nieuwe vrijwilliger wordt verwelkomd met een persoonlijk intakegesprek en zijn/haar traject binnen JCW wordt persoonlijk opgevolgd door een personeelslid dat hiervoor de nodige tijd en middelen ter beschikking heeft.

Het personeel draagt haar steentje bij: jaarlijks doet JCW mee aan de Duo-dag, een dag voor mensen met een arbeidsbeperking om werkervaring op te doen. De werkgever krijgt daarbij ook de kans om ervaring op te doen.

JCW blijft op deze weg verder gaan want dit maakt onze vereniging steeds boeiender!