Hoe is JCW ontstaan?

Jeugd, Cultuur en Wetenschap vzw is op 12 mei 1999 ontstaan uit de fusie van twee landelijk erkende jeugdverenigingen: Jeugd en Wetenschap vzw (J&W) en Jeugd en Kultureel Erfgoed vzw (JKE). Beide verenigingen zijn ondertussen volledig met elkaar versmolten. Hieronder vind je dus een stukje geschiedenis.

Er was eens ... Jeugd en Wetenschap

Toen de zoon van baron de Gerlache in 1957 een expeditie naar de Zuidpool plande, besloten enkele studenten van een Brusselse school geld in te zamelen om één van de poolhonden te sponsoren. Hieruit bloeide een samenwerking tussen jongeren en onderzoekers, die uitgroeide uit tot een project waarbij wetenschappelijke informatie voor de jeugd centraal stond. Jeugd en Wetenschap (JW) was een feit.

Tot en met de jaren zeventig stonden activiteiten buiten de scholen nog in hun kinderschoenen en werd er druk geëxperimenteerd met vernieuwende educatieve technieken die in de traditionele schoolstructuren niet aan bod konden komen. Daarna kwam er ook meer aandacht voor de jongeren in hun vrije tijd.

Jeugd en Wetenschap was lange tijd opgedeeld in een aantal plaatselijke afdelingen, waar vrijwillige medewerkers geregeld allerhande activiteiten organiseerden met jongeren. Vanaf 1996 werden deze afdelingen verenigd in één centrale jeugddienst te Vilvoorde. Tot 12 mei 1999 natuurlijk.

... en Jeugd en Kultureel Erfgoed

Onder de vleugels van de Limburgse Provinciale Dienst voor het Kunstpatrimonium leidde Tony Waegeman reeds tussen 1983 en 1986 verschillende opgravingskampen voor jongeren. Toen in 1986 een project voor enkele jaren op de ruïne van Pietersheim startte besloot Tony met een eigen jongerenvereniging voor archeologie te starten. Jeugd en Kultureel Erfgoed (JKE) probeerde jongeren van 16 en ouder warm te maken voor cultuur en archeologie in het bijzonder.

Al gauw was de interesse zo groot dat er gezocht werd naar andere sites om op te graven. Dankzij samenwerking met ondermeer de K.U.Leuven en het I.A.P. (tegenwoordig VIOE) kreeg JKE de kans op verschillende sites in Vlaanderen kampen te organiseren. Daarnaast kwamen er ook uitwisselingen met buitenlandse zusterverenigingen uit onder meer Italië, Frankrijk, Nederland ...