Corona-nieuws

JCW activiteiten in 2021

Vanaf 1 september zijn nog steeds een aantal richtlijnen voor het Jeugdwerk van kracht. Jeugdorganisaties zetten in op buitenactiviteiten en/of voldoende verluchting en ventilatie. De deelnamevoorwaarde rond ziekte blijft van toepassing: Wie ziek is of zich niet goed voelt, blijft thuis. Ook aandacht voor basishygiëne en 'social distancing' blijft behouden. Voor meer informatie over deze huidige richtlijnen verwijzen we jullie verder naar de website van De Ambrassade*.

Het kan altijd wel voorvallen dat een lokaal bestuur (waar de activiteit doorgaat) verstrengde maatregelen neemt, waardoor een activiteit niet kan plaatsvinden of moet aangepast worden. 

Onze website geeft het ganse aanbod van 2021 weer. Toch houden we altijd rekening met de kans dat coronamaatregelen invloed kunnen hebben op een aantal activiteiten. Alle voorwaarden hangen immers af van de virologische situatie.

Corona-nieuws voor ouders

Als deelname aan een activiteit omwille van corona(maatregelen) niet meer mogelijk blijkt, bv. door een aanpassing aan de leeftijdsgrens of een verplichte isolatieperiode voorafgaande de activiteit, zal JCW de inschrijving kosteloos annuleren.

De nodige informatie om veilig deel te nemen zal na inschrijving gecommuniceerd worden. Bij vragen kunt u ons steeds contacteren via info [at] jcw.be 

Corona-nieuws voor contactracers

Voor het melden van een besmetting, kan de contractracer JCW bereiken via corona [at] jcw.be.

Let op: andere vragen of meldingen zullen niet beantwoord worden via dit emailadres!


 

Bij veranderingen of aanpassingen inzake het aanbod 2021, houden we jullie steeds op de hoogte. We bedanken jullie alvast voor het vertrouwen in JCW. Samen kijken we uit naar een boeiende zomer vol plezier en verbinding!

*De Ambrassade is een overkoepelende organisatie voor al het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel, zij vertegenwoordigen en ondersteunen de jeugdverenigingen.