Wat weet jij over de bij?

Waar of niet waar?

1) Alle bijen steken.

2) Alle bijen maken honing.

3) Alle bijen leven in een korf.

4) Alle bijen leven in groepsverband.

5) Als de bijen niet meer bestaan dan kunnen we geen bananen meer eten.

6) Een koninginnen bij kan 5 jaar oud worden.

7) Wanneer bijen de rondedans doen, dan betekend dat dat het voedsel zich op meer dan 50 meter bevindt.

8) Een bij steekt enkel uit zelfverdediging, omdat de bij hierdoor kan sterven.

9) Bijen hebben het moeilijk en zijn met uitsterven bedreigt.

10) Volgens Albert Einstein “Als de bij sterft, heeft de mens nog maar vier jaar te leven.” Wat denk jij?

 

 

1)Alle bijen steken.

Niet waar: de meeste bijensoorten zijn niet in staat om te steken naar een mens.

2)Alle bijen maken honing.

Niet waar: enkel de honingbijen maken honing.

3)Alle bijen leven in een korf.

Niet waar: sommige leven in de openlucht en slapen op een bloem. Anderen verbergen zich in het zand of in stukken hout.

4)Alle bijen leven in groepsverband.

Niet waar: sommige bijensoorten leven alleen, we noemen ze “solitaire bijen”.

5)Als de bijen niet meer bestaan dan kunnen we geen bananen meer eten.

Niet Waar, bananen zijn niet afhankelijk van de bij.

6)Een koninginnen bij kan 5 jaar oud worden.

Waar

7)Wanneer bijen de rondedans doen, dan betekend dat dat het voedsel zich op meer dan 50 meter bevindt.

Fout: bij een rondedans ligt het voedsel op minder dan 50 meter.

8)Een bij steekt enkel uit zelfverdediging, omdat de bij hierdoor kan sterven.

Waar

9)Bijen hebben het moeilijk en zijn met uitsterven bedreigt.

Waar: de laatste jaren is er een verhoogde bijensterfte gesignaleerd. In sommige landen overleefd 1 op 3 bijenvolken de winter niet.

10) Volgens Albert Einstein “Als de bij sterft, heeft de mens nog maar vier jaar te leven.” Wat denk jij?

Diverse onderzoeken tonen aan dat de wereldvoedselproductie serieus in de problemen zou komen als de bijen (honingbijen, hommels en wilde bijen) zouden uitsterven. Zo’n 75 procent van de belangrijkste gewassen die worden verbouwd voor consumptie is in meer of mindere mate afhankelijk van bestuiving door insecten, zoals bijen. Vooral in de fruitteelt is de bij onmisbaar. Peren, appelen, aardbeien: ze kunnen niet zonder bestuiving.