Open aanpak uitleg voor vrijwilligers

Open aanpak, wat is dat:

Deze methodiek beschrijft de manier waarop JCW wil dat de begeleiders de activiteiten van het kamp voorbereiden en aanpakken en hoe ze omgaan met de deelnemers. Daarbij streeft JCW naar de opbouw van een samenhangend geheel van activiteiten. Waarin jongeren de kans krijgen om op een actieve manier deel te nemen en ze worden uitgenodigd om deze activiteiten zelf een invulling te geven. Hierdoor groeien de begeleiders in hun sociale vaardigheden. Naast de min of meer strikte ruimte van het gezin en de school is er nood aan een vrije ruimte waar het ontdekken van kinderen en jongeren tot zijn volle recht kan komen.

Het ervaringsaanbod van JCW bestaat uit uitdagende activiteiten waarbij verschillende leefdomeinen worden aangesproken (sociaal, lichamelijk, intellectueel, creatief en emotioneel, SLICE). Hierbij trek je eerst de aandacht, je wekt dan de interesse op, om vervolgens te doen verlangen naar “meer” en uiteindelijk aan te zetten tot actie.

Bij JCW moedigen we deelnemers aan om een eigen inbreng te doen vanuit hun persoonlijke interesse, achtergrond en sociale omgeving. Ze krijgen de kans om te groeien in onderzoekscompetentie en meer vat te krijgen op de wereld rondom hen. Ze leren de kennis, het inzicht, de vaardigheden en de attitude van onderzoek toepassen in een betekenisvolle context. Ze worden aangespoord eigen vragen te stellen en vervolgens op zoek te gaan naar het antwoord. De activiteit mondt uit in een toonmoment dat een reflectie is van dit proces.

Als je open aanpak wilt laten lukken dan heb je een sfeer van vertrouwen nodig. Een veilige omgeving houdt in dat de vaardigheden van ieder individu even vaak aan bod komen en dat men meelevend en tolerant omgaat met elkaar.

Open aanpak heeft bijgevolg een versterkend effect op de jongeren zelf en biedt jonge mensen maximale ontwikkelings- en deelnamekansen. Jullie hoeven geen expert te zijn, maar hebben wel interesse om kinderen en jongeren te enthousiasmeren en hen te laten groeien op verschillende ontwikkelingsdomeinen (SLICE). JCW ondersteunt jullie hierbij door vormingen en opvolgingstrajecten.