Open aanpak uitleg voor vrijwilligers

Methodiek open aanpak

Deze methodiek beschrijft de manier waarop JCW wilt dat de begeleiders omgaan met de deelnemers. Daarbij streeft JCW naar de opbouw van een samenhangend ervaringsaanbod waarin jongeren de kans krijgen om te werken aan de manier waarop ze deelnemen aan allerlei activiteiten en hierdoor groeien in hun sociale vaardigheden. Naast de min of meer strikte ruimte van het gezin en de school is er nood aan een vrije ruimte waar het verlangen naar ontdekken van kinderen en jongeren tot zijn volle recht kan komen.

Het ervaringsaanbod van JCW bestaat uit thematische activiteiten waarbij verschillende leefdomeinen worden aangesproken (Sociaal, Lichamelijk, Intellectueel, Creatief en Emotioneel, SLICE). Hierbij trek je eerst de aandacht, je wekt dan de interesse op, om vervolgens te doen verlangen naar “meer” en uiteindelijk aan te zetten tot actie.

JCW moedigt deelnemers aan om een eigen inbreng te doen vanuit hun persoonlijke interesse, achtergrond en sociale omgeving. Ze krijgen de kans om te groeien in onderzoekscompetentie en meer vat te krijgen op de wereld rondom hen. Ze leren de kennis, het inzicht, de vaardigheden en de attitude van onderzoek toepassen in een betekenisvolle context. Ze worden aangespoord eigen vragen te stellen en vervolgens op zoek te gaan naar het antwoord. De activiteit mondt uit in een toonmoment dat een reflectie is van dit proces.

Noodzakelijk bij het toepassen van open aanpak is het scheppen van een sfeer van vertrouwen. Een veilige omgeving houdt in dat de vaardigheden van ieder individu even vaak aan bod komen en dat men meelevend en tolerant omgaat met elkaar.

Open aanpak heeft bijgevolg een versterkend effect op de jongeren zelf en biedt jonge mensen maximale ontwikkelings- en deelnamekansen. Begeleiders zijn grotendeels vrijwilligers, jongeren vanaf 16 jaar, die vaak zelf nog studeren en een groeiproces doormaken. Zij hoeven geen expert te zijn, maar hebben wel aanleg om kinderen en jongeren te enthousiasmeren en hen te laten groeien op verschillende ontwikkelingsdomeinen (SLICE). Deze begeleiders worden hierbij ondersteund door de vereniging.